Zodac tbl. obd.10x10mg

Kód: 8594739055155 Produktové číslo: 8594739055155 ATC skupina: R06AE07 Popis: Antihistaminika pro systémové užití Kód SÚKL 0066029
kód SÚKL: 0066029 vysoce účinný lék proti alergii

Žádné hodnocení.
Výrobce: Zentiva, a.s.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
79 Kč , plus doprava
 


Zodac tbl. obd.10x10mg

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Zodac užívejte pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je ZODAC a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZODAC užívat

3.Jak se přípravek ZODAC užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek ZODAC uchovávat

6.Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ZODAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cetirizin, léčivá látka přípravku ZODAC, je vysoce účinný lék proti alergii (antihistaminikum a antialergikum) s minimálním výskytem ospalosti po běžné léčebné dávce. ZODAC tlumí jak "časnou" fázi alergické reakce zprostředkovanou histaminem, tak i pohyb buněk zánětu, zejména eozinofilů a uvolňování působků spojených s "pozdní" fází alergické reakce. Vzhledem k prodlouženému účinku cetirizinu je možné ZODAC u dospělých a větších dětí podávat v jedné denní dávce.

ZODAC v lékové formě tablet se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Pro děti mladší 6 let jsou určeny ZODAC sirup nebo ZODAC kapky.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZODAC UŽÍVAT
Neužívejte přípravek ZODAC
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cetirizin nebo na kteroukoli další složku přípravku;
jestliže se u Vás v minulosti vyskytla alergie na hydroxyzin (lék proti úzkosti a alergii);
jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin;
jestliže kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZODAC je zapotřebí

Během léčby se nedoporučuje užívat nadměrně alkoholické nápoje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Žádné významné vzájemné působení s jinými léčivy nebylo dosud popsáno.
Užívání přípravku ZODAC s jídlem a pitím

Tabletu je třeba zapít sklenicí vody.
Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

ZODAC není vhodný pro těhotné ženy. Těhotné ženy smějí užívat ZODAC pouze na výslovné doporučení lékaře. Protože ZODAC přestupuje do mateřského mléka, nesmějí jej užívat kojící matky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Novější antihistaminika jako např. cetirizin obsažený v přípravku ZODAC jsou spojena s nižším výskytem ospalosti než starší antihistaminika. Přesto se doporučuje nepřekročit doporučenou denní dávku, pokud budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Zodac

Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZODAC UŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 tableta (10 mg) 1x denně
Děti od 6-12 let: půl tablety (5 mg) dvakrát denně nebo 1 tableta (10 mg) jednou denně.

Pacienti s poruchami funkce ledvin nebo ledvin a současně jater: dávkování určí lékař.

U pacientů s poruchou funkce pouze jater a u starších pacientů není nutné dávkování upravovat.

Nepřekračujte stanovenou dávku.

Pokud příznaky alergie i přes užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než 1 týden, konzultujte další postup s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC než jste měl(a)

Při předávkování (více než 5 tablet v jedné dávce) může být hlavním příznakem ospalost. U dětí však může předávkování vyvolat i podrážděnost a neklid. Při předávkování (zvláště u dětí) je nutno okamžitě vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ZODAC

Při náhodném vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. V případě, že se již blíží doba, kdy byste měl(a) užít další dávku, dávkování nezdvojujte a pokračujte podle původního plánu léčby.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i cetirizin (účinná látka přípravku ZODAC) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se mohou projevit slabé a přechodně se vyskytující nežádoucí účinky, jako např. bolesti hlavy, únava, závratě, ospalost, sucho v ústech, zažívací potíže (bolest břicha, nevolnost). Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na přípravek (kopřivka, otok měkkých tkání, dušnost). V tomto případě je nutné přerušit užívání přípravku a poradit se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ZODAC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje přípravek ZODAC

Léčivou látkou je Cetirizin dihydrochlorid 10 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 30, magnesium-stearát, hypromelóza 2910/5, makrogol 600, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4.
Jak přípravek ZODAC vypadá a co obsahuje toto balení

Zodac jsou bílé nebo téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou.
Balení obsahuje 5, 7 nebo 10 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 

Specifikace
zadejte věkové omezení věk - umožňuje charakterizovat pro jakou věkovou skupinu je hledaný výrobek určen. Určení věku je zde pouze orientační, přesné věkové doporučení je třeba vždy hledat v popisu zboží. Zde přibližně: kojenci 0-3 roky, malé děti 3-6 let, velké děti 6-12let. dospělí, velké děti
upřesněte zdravotní problém na jaké příznaky nemoci lze hledané léky použít alergie
vyberte lékovou formu léková forma - rozlišení konkrétní podoby (tvarové charakteristiky) jednotlivých výrobků. Parametr lze využít v kategorii léků a doplňků stravy(tablety, čípky...) a kategorii kosmetika (masti, krémy....) tablety
vyberte druh produktu druhy - určuje zda se jedná o lék, potravinový doplněk, bylinný čaj, léčebnou kosmetiku nebo zdravotnický materiál léky
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.