Zakladní informace

Platba za zboží:

dobírka (35,-), bankovní převod (0,-), hotově


Způsob doručení:

Česká pošta -  od 99,- Kč,

PPL -  139,- Kč

Balíkovna - 65,- Kč

zdarma od 1500,-

Kontakty:

lékárna:  491 541 358

zdravá výživa: 724 629 147

e-mail: posta@lekarnakuklik.cz
 

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
+420 272 185 111
http://www.sukl.cz  
 
 
ÚSKVBL
Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno 
+420 541 518 210
https://www.uskvbl.cz/
 

Sinex Vicks aloe+eukal 0.5mg/ ml nas. spr.1x15ml/7.5

Kód: 2506609 Produktové číslo: 5410076294336 ATC skupina: R01AA05 Popis: Nosní léčiva Kód SÚKL 0165064
kód SÚKL: 0165064 Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu

Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
sleva 10%
Cena před slevou: 125 Kč
Ušetříte: 13 Kč
112 Kč , plus doprava
 
Sinex Vicks aloe+eukal 0.5mg/ ml nas. spr.1x15ml/7.5

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej používat
3.Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej uchovávat
6.Další informace

1. CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej (viz sekce 6).
 • jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí).
 • jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem.
 • jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem).
 • jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový).
 • jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.

Nepodávejte dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se poraďte se svým lékařem, pokud máte:

 • vysoký krevní tlak;
 • onemocnění srdce včetně anginy pectoris;
 • diabetes (cukrovku);
 • problémy se štítnou žlázou;
 • zvětšenou prostatu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu:

 • inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese. Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů.
 • tricyklická antidepresiva - informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin.
 • betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku - informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, pokud užíváte některý z nich.
 • lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) - informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej. Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl zaznamenán žádný vliv na řízení nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej

Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ POUŽÍVÁ

Vždy používejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej přesně podle pokynů svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:
Doporučená dávka je:
Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
Děti do 6 let: nepoužívat

Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej může způsobit ucpání nosu.

Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

Návod:

1.Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.
2.Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.
3.Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba.
4.Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, než jste měl(a)

Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (u méně než 1 ze 100 lidí)
Kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

Vzácné (u méně než 1 z 1000 lidí)
Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte do 25 °C.

Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.
Pomocné látky jsou: sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 - benzalkonium-chlorid).

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.
Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 10 nebo 15 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo

Výrobce

Procter and Gamble Manufacturing GmBH
Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross-Gerau
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: VICKS Sinex Aloe 0,5 mg/l neusspray oplossing
Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml
Dánsko: Vicks Sinex
Finsko: Vicks Sinex
Nizozemsko: Vicks Sinex Aloe 0,5 mg/ml neusspray oplossing
Maďarsko: Sinex Wick Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray
Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Norsko: bude upřesněno
Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Portugalsko: Sinexsensi Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray
Řecko: Vicks Sinex spray
Spojené Království (Velká Británie): Vicks Sinex Soother
Španělsko: Sinexsensi
Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.11.2011.

datum zpracování

25.11.2011 (č.j. 65011/2011, 119284/2011)

datum aktualizace

2010/12/08/N

2012/04/18/V 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.