Nurofen pro děti Active por. tbl. dis.12x100mg

Kód: 5000158100817 Produktové číslo: 5000158100817 ATC skupina: M01AE01 Popis: Antirevmatika a protizánětlivé léky Kód SÚKL 0107702
kód SÚKL: 0107702 k tlumení mírných a středně silných bolestivých stavů jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolestí zad a pooperačních bolestí.

Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
sleva 15%
Cena před slevou: 109 Kč
Ušetříte: 16 Kč
93 Kč , plus doprava
 


Nurofen pro děti Active por. tbl. dis.12x100mg

 

Skupina HVLP, Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica

popis přípravku

Jak Nurofen pro děti Active vypadá
Nurofen pro děti Active jsou bílé kulaté tablety s prohlubní na obou stranách. Mají jahodovou příchuť.
charakteristika

Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá

Nurofen pro děti Active patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika (k tlumení zánětu, bolesti a horečky). Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje horečku. Ibuprofen brání tvorbě některých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti zvýšené teploty a zánětu.
indikace nebo použití (parafarm.)

Nurofen pro děti Active se užívá:

- k tlumení mírných a středně silných bolestivých stavů jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolestí zad a pooperačních bolestí. Dále se tento přípravek užívá u bolestí a horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolestí při zánětech středního ucha, bolestí v krku, svalových bolestí a bolestech při úrazu měkkých tkání.

- při horečce.

Přípravek je určen pro děti od 6 let.
kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Active užívat

Nepodávajte přípravek Nurofen pro děti Active dítěti:

- jestliže je alergické (přecitlivělé) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku Nurofen pro děti Active;

- jestliže někdy mělo nebo má žaludeční vřed, perforaci nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku;

- jestliže je přecitlivělé (alergické) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka;

- jestliže vaše dítě trpí vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce.

Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství.
specielní upozornění

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti Active je zapotřebí:

Před podáním přípravku dítěti se poraďte s lékařem pokud dítě:

- trpí poruchou imunitního systému (systémové lupus erytematodes, smíšená kolagenóza);

- trpí onemocněním trávicího traktu nebo chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);

- trpí srdečním onemocněním (vysoký krevní tlak, srdeční nedostatečnost);

- trpí onemocněním jater;

- trpí onemocněním ledvin;

- trpí alergií, např. kožní reakce na jiné léky, astma, senná rýma, dlouhodobý otok sliznic nebo dlouhodobé onemocnění dýchací soustavy. V těchto případech je vyšší pravděpodobnost reakcí z přecitlivělosti.

Pokud se Vašeho dítěte týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání přípravku s lékařem.

Přípravek nepodávejte dětem mladším 6 let.

Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.

U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být závažnější.

Objeví-li se bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře.

Opatrnosti je třeba u pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním, protože léčba přípravkem Nurofen pro děti Active může způsobit zadržování tekutin a otoky.

Léky jako je Nurofen pro děti Active mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby 3 dnů. Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Během dlouhodobého užívání vysokých dávek analgetik se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které nesmí být léčeny vyššími dávkami přípravku.

Všeobecně může vést opakované užívání analgetik, zvláště kombinace různých typů analgetik, k trvalým poruchám ledvin s rizikem ledvinného selhání (analgetická nefropatie).

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti Active

Každá tableta obsahuje aspartam odpovídající 7 mg fenylalaninu. Přípravek není proto vhodný pro pacienty trpící fenylketonurií nebo nesnášenlivostí fenylalaninu.
nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti Active nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je při krátkodobém užívání obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže, jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, poruchy trávení, průjem, zácpa, dále alergické reakce (kopřivka, svědění), vzácně se mohou objevit závratě, neostré vidění, bolest hlavy, nadýmání.

Jestliže se u Vás objeví některé z uvedených nežádoucích účinků nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, přestaňte přípravek užívat a informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se objeví závažnější příznaky jako ledvinové obtíže, náhlý otok v obličeji, pocit tísně na hrudníku nebo dechová nedostatečnost, silné bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a vyhledejte neprodleně lékaře.

Léky jako je Nurofen pro děti Active mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
interakce

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka před tím, než dáte přípravek Nurofen pro děti Active Vašemu dítěti o tom, jestli Vaše dítě užívá nebo v nedávné době užívalo jakýkoliv lék i bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku Nurofen pro děti Active a některých jiných léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří:

- kyselina acetylosalicylová, jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv a kortikoidy zvyšují riziko nežádoucích účinků v oblasti zažívacího traktu včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu;

- lithium (na léčbu některých duševních onemocnění), inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí;

- metotrexát (léčba nádorových onemocnění) - může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků;

- léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení (např. warfarin);

- ibuprofen může snižovat účinek léků na vysoký krevní tlak a léků močopudných;

- zidovudin - může dojít k prodloužení krvácení.
těhotenství a laktace

Přípravek je určen pro děti.

Pokud by přípravek měla užívat těhotná žena nesmí ho užít v posledních 3 měsících těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství nebo při kojení lze užít přípravek jen na výslovné doporučení lékaře.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
dávkování

Jak se přípravek Nurofen pro děti Active užívá

Vždy podávejte Nurofen pro děti Active přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nurofen pro děti Active je určen pouze ke krátkodobému užití.

Pokud lékař nepředepsal jinak, je doporučeno následující dávkovací schéma:

Děti 6-9 let (přibližně 20-28 kg tělesné hmotnosti)

Jednotlivá dávka: až 2 tablety (odpovídá 200 mg ibuprofenu).

Celková denní dávka: až 6 tablet (odpovídá 600 mg ibuprofenu).

Děti 10-12 let (přibližně 29-40 kg tělesné hmotnosti)

Jednotlivá dávka: až 3 tablety (odpovídá 300 mg ibuprofenu).

Celková denní dávka: až 9 tablet (odpovídá 900 mg ibuprofenu).

Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin.

Nechte tabletu rozpustit na jazyku a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou.

U pacientů se zvýšenou žaludeční citlivostí je doporučeno užívat Nurofen pro děti Active při jídle.

Konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se Vám zdá, že jsou účinky přípravku Nurofen pro děti Active příliš silné nebo příliš slabé.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 3 dny.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
předávkování

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen pro děti Active, než jste měl(a):

Jestliže máte podezření na předávkování přípravkem Nurofen pro děti Active nebo jde o náhodné požití přípravku dítětem, informujte okamžitě lékaře.

Specifikace
zadejte věkové omezení věk - umožňuje charakterizovat pro jakou věkovou skupinu je hledaný výrobek určen. Určení věku je zde pouze orientační, přesné věkové doporučení je třeba vždy hledat v popisu zboží. Zde přibližně: kojenci 0-3 roky, malé děti 3-6 let, velké děti 6-12let. malé děti, velké děti
upřesněte zdravotní problém na jaké příznaky nemoci lze hledané léky použít bolest, teplota
vyberte lékovou formu léková forma - rozlišení konkrétní podoby (tvarové charakteristiky) jednotlivých výrobků. Parametr lze využít v kategorii léků a doplňků stravy(tablety, čípky...) a kategorii kosmetika (masti, krémy....) tablety
vyberte druh produktu druhy - určuje zda se jedná o lék, potravinový doplněk, bylinný čaj, léčebnou kosmetiku nebo zdravotnický materiál léky
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.