Exoderil drm. sol.1x10ml/100mg

Kód: 9002260002702 Produktové číslo: 9002260003877 ATC skupina: D01AE22 Popis: Antimykotika k užití v dermatologii Kód SÚKL 0072928
kód SÚKL: 0072928 Přípravek se používá k léčbě:plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů

Žádné hodnocení.
Výrobce: Sandoz s.r.o.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
sleva 10%
Cena před slevou: 155 Kč
Ušetříte: 15 Kč
140 Kč , plus doprava
 


Exoderil drm. sol.1x10ml/100mg

 Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Exoderil musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat
3.Jak se přípravek Exoderil používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Exoderil uchovávat
6.Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK EXODERIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Exoderil patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika.

Exoderil je antimykotický, protizánětlivý krém k zevnímu použití. Jeho léčivou složkou je naftifin. Je účinný proti houbám (dermatofytes, tj. trichofyty, mikrospory a epidermofyty), kvasinkám (Candida albicans, Pityriasis versicolor), plísním (Aspergillus) a ostatním houbám (např. Sporothrix schenckii). Proti dermatofytům a různým druhům Aspergillus je naftifin účinný in vitro (ve zkumavce). Proti kvasinkám je fungicidní (smrtící) a fungistatický (růst zastavující), účinek je odvislý na daném kmenu. Vedle protiplísňového účinku má naftifin také antibakteriální účinek proti různým grampozitivním a gramnegativním organismům, které se obyčejně vyskytují ve spojení s plísňovým onemocněním. Klinický účinek naftifinu se projevuje rychlým ústupem příznaků zánětu, zvláště svědění.

Přípravek se používá k léčbě:
plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů;
meziprstových plísňových onemocnění;
plísňových onemocnění nehtů;
onemocnění kůže způsobených kvasinkami;
léčbě pityriasis versicolor, která je vyvolávána Pityrosporon orbiculare a k léčbě mykóz způsobených druhotnou bakteriální infekcí;
zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění).

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.

Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže.

Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Houbová infekce na nehtech (uvnitř nebo pod nehtem) se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se může rozšířit i na okolní nehty.

Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou, ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění.

Dále se může vyskytovat na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Tato forma onemocnění se vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se po měsících znovu objevit, zvláště v době horka a zvýšeného pocení.

Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje Vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EXODERIL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Exoderil
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na naftifin nebo na kteroukoli další složku přípravku Exoderil (viz bod 6 Další informace).
přípravek se nesmí používat k ošetření očí.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky.
Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Při správném používání není znám škodlivý účinek přípravku v těhotenství na plod a při kojení na novorozence. Naftifin nemá embryotoxický účinek.
Důležité informace o některých složkách přípravku Exoderil

Exoderil obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, tyto látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EXODERIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Exoderil přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů.

Jelikož Exoderil rychle proniká do kůže a je přítomen v různých kožních vrstvách v dostatečných koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce.

Krém se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení.
Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně.

Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží.
Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exoderil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku se může ojediněle objevit mírné místní dráždění, jako suchost, začervenání a pálení. Tyto účinky jsou vždy zvratné a není nutné přerušit léčbu. Vyskytnou-li se jakékoliv nežádoucí účinky, je nutno se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK EXODERIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Přípravek Exoderil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Exoderil obsahuje

Léčivá látka: 1 g krému obsahuje naftifini hydrochloridum 10 mg.
Pomocné látky: benzylalkohol, hydroxid sodný, sorbitan-stearát, cetyl-palmitát, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, isopropyl-myristát, čištěná voda.
Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení

Balení: 15 g nebo 30 g.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Salutas Pharma GmbH, Osterweddingen, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com

Datum poslední revize: 6.2.2013.

Specifikace
zadejte věkové omezení věk - umožňuje charakterizovat pro jakou věkovou skupinu je hledaný výrobek určen. Určení věku je zde pouze orientační, přesné věkové doporučení je třeba vždy hledat v popisu zboží. Zde přibližně: kojenci 0-3 roky, malé děti 3-6 let, velké děti 6-12let. dospělí, velké děti
upřesněte zdravotní problém na jaké příznaky nemoci lze hledané léky použít plísňová onemocnění kůže
vyberte lékovou formu léková forma - rozlišení konkrétní podoby (tvarové charakteristiky) jednotlivých výrobků. Parametr lze využít v kategorii léků a doplňků stravy(tablety, čípky...) a kategorii kosmetika (masti, krémy....) roztok
vyberte druh produktu druhy - určuje zda se jedná o lék, potravinový doplněk, bylinný čaj, léčebnou kosmetiku nebo zdravotnický materiál léky
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.