Zakladní informace

Platba za zboží:

dobírka (35,-), bankovní převod (0,-), hotově


Způsob doručení:

Česká pošta -  od 99,- Kč,

PPL -  139,- Kč

Balíkovna - 65,- Kč

zdarma od 1500,-

Kontakty:

lékárna:  491 541 358

zdravá výživa: 724 629 147

e-mail: posta@lekarnakuklik.cz
 

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
+420 272 185 111
http://www.sukl.cz  
 
 
ÚSKVBL
Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno 
+420 541 518 210
https://www.uskvbl.cz/
 

Espumisan kapky 100mg/ ml por. gtt. eml.1x30ml

Kód: 2433267 Produktové číslo: 4013054020968 ATC skupina: A03AX13 Popis: Léčiva k terapii funkčních poruch gastrointestinálního traktu Kód SÚKL 0130719
kód SÚKL: 0130719 Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti

Žádné hodnocení.
Výrobce: Berlin-Chemie AG
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
165 Kč , plus doprava
 
Espumisan kapky 100mg/ ml por. gtt. eml.1x30ml

 

Skupina HVLP, Digestiva, adsorbentia, acida

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobují rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.

Použití

Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:

  • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích;
  • k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML UŽÍVAT

Neužívejte Espumisan kapky 100 mg/ml

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku simeticon nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml. Uvědomte si prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte Espumisan kapky 100 mg/ml.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml je zapotřebí

Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina těchto obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.

Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím

Žádná zvláštní upozornění.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádná zvláštní upozornění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.

3. JAK SE ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML UŽÍVAJÍ

Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml:

V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít:

  • uzávěr s kapátkem,
  • odměrku se stupnicí v mililitrech (ml).

Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách.

Dávkování

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží.

Obvyklé dávkování je následující:

Při zažívacích obtížích způsobených plyny

Věková skupina Dávkování v kapkách
Kojenci 5-10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením
1-6 let 10 kapek 3-5krát denně
6-14 let 10-20 kapek 3-5krát denně
Mladiství a dospělí 20 kapek 3-5krát denně

Espumisan kapky 100 mg/ml je možné užívat také po operacích.
Espumisan kapky 100 mg/ml se užívají s jídlem nebo po jídle, a nebo také před spaním, je-li třeba.
Espumisan kapky 100 mg/ml by měly být užívány po celou dobu přetrvávání obtíží.
Espumisan kapky 100 mg/ml mohou být užívány dlouhodobě pouze na radu lékaře.Viz také bod 2 "Čemu musíte věnovat pozornost".

K přípravě na zobrazovací vyšetření

Dávkování v ml (odměrka)
1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den vyšetření

Jako doplněk suspenzí kontrastních látek

Dávkování v ml (odměrka)
2-4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení

K přípravě na vyšetření žaludku a tenkého střeva (endoskopii)

Dávkování v ml (odměrka)
2-3 ml před endoskopií
Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny

Způsob a délka užívání

Před použitím dobře protřepejte!

Používání uzávěru s kapátkem (10-25 kapek):
Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simeticonu).

Používání odměrky:
K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.
Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl/a

Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství Espumisan kapky 100 mg/ml mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml jsou snášena bez obtíží. Léčivá látka přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, simeticon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu čistě fyzikální cestou. Simeticon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml

V takovém případě můžete kdykoli užít vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml

Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml nebyly dosud zaznamenány. Pokud si všimnete nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za "použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml stabilní po dobu 3 následujících měsíců.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je simeticonum.
1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol-monostearát 40-50, kyselina sorbová, hydroxid sodný (k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% (E 420), karbomer, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda.

Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení

Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30 ml a 50 ml lahvičkách z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, šroubovacím uzávěrem a odměrným víčkem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie (RMS): Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion.
Bulharsko: Espumisan komfort 100 mg/ml.
Česká republika: Espumisan kapky 100 mg/ml.
Estonsko: Espumisan 100 mg/ml.
Finsko: Espumisan 100 mg/ml tipat, emulsio.
Maďarsko: Espumisan 100 mg/ml belsoleges emulzió.
Lotyšsko: Espumisan 100 mg/ml emulsija iekškigai lietošanai.
Polsko: Espumisan 100 mg/ml.
Rumunsko: Espumisan 100 mg/ml, picaturi orale, emulsie.
Slovinsko: Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija.
Slovenská republika: Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.7.2010.

datum zpracování

28.7.2010 (č.j. 41235/2007)
Soubory

reklama

Hodnocení
Miriam hodnotil: Čas: 19:52 Datum: 05.10.2015
Kapičky jsou hodně moc fajn,máme je doma moc rádi...malinké opravdu hodně pomohly...od narození jsem dávala na prdíky,při pravidelném užívání fungují naprosto super...